Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Marine -liiketoiminta

Wärtsilä Marinella on merenkulku- sekä öljy- ja kaasualan laajin teknologisesti edistyneiden, ympäristöystävällisten ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tarjonta. Wärtsilä johtaa alan muutosta kohti älykästä merenkulun ekosysteemiä, joka tuottaa kestävää lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille reaaliaikaisen viestinnän ja kaikkien merenkulun sekä satamatoimintojen digitalisaation avulla. Markkinoiden kattavimman palveluverkoston tukema, koko elinkaaren kattavien ratkaisujen integroitu tuotevalikoima mahdollistaa optimaalisen suorituskyvyn sekä turvallisimmat, älykkäimmät, ympäristöystävällisimmät ja tehokkaimmat käyttöprofiilit.

  • Tilauskertymä kasvoi 5% ja oli 922 miljoonaa euroa (877)
  • Liikevaihto kasvoi 18% ja oli 733 miljoonaa euroa (619)
  • Vertailukelpoinen liiketulos oli 61 miljoonaa euroa (57), eli 8,3% liikevaihdosta (9,3)
Avainluvut
MEUR 1-3/2019 Oikaistu
1-3/2018
Muutos Oikaistu
2018
Tilauskertymä 922 877 5% 3 945
josta huoltotoiminnot 412 449 -8% 1 747
Tilauskanta kauden lopussa 3 861 2 818 37% 3 651
Liikevaihto 733 619 18% 2 815
josta huoltotoiminnot 370 355 4% 1 577
Tilaus-laskutussuhde 1,26 1,42 1,40
Liiketulos 55 55 0% 349
% liikevaihdosta 7,5 8,8 12,4
Vertailukelpoinen liiketulos 61 57 6% 380
% liikevaihdosta 8,3 9,3 13,5
Henkilöstö 13 467 12 618 7% 13 582

Toimintaympäristö

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä kirjattiin 227 sopimusta uusista aluksista (192). Ilmapiiri kaasutankkereiden markkinasegmentillä jatkui positiivisena, johtuen nesteytetyn maakaasun (LNG) kysynnän kasvusta ja puhtaampien polttoaineiden myönteisistä markkinanäkymistä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Maailmanmarkkinoiden epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti kontti-, tankkeri- ja irtotavaralaivauksen markkinaolosuhteisiin. Risteilysegmentin tilausmäärät olivat hyvällä tasolla. Kysyntää vauhditti tarve uudelle modernille aluskapasiteetille, jolla vastataan ristelymatkustajien määrän kasvuodotuksiin. Lauttasegmentin sijoitukset liittyivät pääasiassa aluskantojen uusimiseen. Offshore-markkinat olivat edelleen haasteellisia. Tämä johtui investointipäätösten määrän laskusta, olemassa olevien aluskantojen uudelleenaktivoinnista ja nykyisistä tilausmääristä.

Alusten omistajat ja käyttäjät ovat alkaneet tuntea vuonna 2020 voimaan tulevien rikkipäästörajoitusten ja painolastivesien käsittelyjärjestelmiä koskevien vaatimusten vaikutukset. Tulevia hintoja ja vaatimustenmukaisen polttoaineen saatavuutta koskeva epävarmuus on kasvattanut rikkipesuriteknologian kysyntää.

Aktiviteetti merenkulun huoltomarkkinoilla oli vankka ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla kauppalaivasegmentillä ja erityisesti kaasutankkereiden alasegmentillä. Myös offshore-palvelumarkkinoilla näkyi joitakin merkkejä aktiivisuuden kasvusta telakoitujen tukialusten uudelleenaktivointiin liittyen.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Marinen tilauskertymä oli tammi-maaliskuussa 2019 yhteensä 922 miljoonaa euroa (877), mikä vastaa 5%:n kasvua vertailukaudesta. Tilausten ja toimitusten suhde oli 1,26 (1,42). Huoltotoiminnan tilauskertymä laski 8% ja oli 412 miljoonaa euroa (449), kun taas uusien laitteiden tilauskertymä kasvoi 19% ollen 511 miljoonaa euroa (428).

Kysyntä oli vahvinta sekä perinteiset kauppalaivat että kaasutankkerit sisältävällä kauppalaivasegmentillä, joka vastasi 52% laitteiden tilauskertymästä ja 36% huollon tilauskertymästä. Laitetilauksiin sisältyi integroitu propulsio- ja lastinkäsittelyratkaisu eteläkorealaisen Hyundai Mipo -telakan norjalaiselle Knutsen OAS Shippingille rakentamaan nestekaasutankkeriin. Wärtsilän saamiin palvelutilauksiin sisältyi esimerkiksi pitkä kunnossapitosopimus Tokyo Gasin tytäryhtiön Tokyo LNG Tanker Co. Ltd:n kanssa Japanissa. Myös risteily- ja lauttasegmentit olivat aktiivisia, ja Wärtsilä voitti tarjouskilpailun integroidun tuote-, järjestelmä- ja ratkaisupaketin toimittamisesta Wasalinen uuteen, tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen RoPax-lauttaan.

Tilauskanta oli kauden lopussa 3.861 miljoonaa euroa (2.818), mikä vastaa 37%:in kasvua edellisvuodesta, pääosin pakokaasun puhdistusjärjestelmien vahvasta kysynnästä johtuen.

Liikevaihto kasvoi 18% edellisvuoden vertailukaudesta ja oli 733 miljoonaa euroa (619). Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 4% ollen 370 miljoonaa euroa (355), kun taas uusien laitteiden liikevaihto kasvoi 38% ja oli 363 miljoonaa euroa (264).

Katsauskauden vertailukelpoinen liiketulos oli 61 miljoonaa euroa (57) eli 8,3 % liikevaihdosta (9,3). Kannattavuuteen vaikutti laitetoimitusten vahva kasvu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?