Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 747 1 577 1 577
Valuuttakurssimuutokset 28 -4 3
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 22 190
Lisäykset 12 7 45
Poistot ja arvonalentumiset -16 -16 -68
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2 -1
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 769 1 586 1 747
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 324 349 349
Siirto käyttöoikeusomaisuuseriin -2
Valuuttakurssimuutokset 2 -1 -1
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 2 -21
Lisäykset 11 10 64
Poistot ja arvonalentumiset -13 -14 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1 -7
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 321 346 324

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?