Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Osakkeet ja yrityshankinnat 20 196
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 23 17 110
Yhteensä 23 37 306

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?