Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Henkilöstö
1–3/2019 1–3/2018 2018
Keskimäärin 19 295 18 125 18 899
Raportointikauden lopussa 19 225 18 182 19 294

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?