Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset (taso 3) 17 17
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 3 3
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 2 2
Johdannaiset (taso 2) 18 18
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 1 047 1 054
Johdannaiset (taso 2) 64 64

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?