Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Korolliset nettovelat
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 883 623 748
Pitkäaikaiset vuokravelat 163
Lyhytaikaiset korolliset velat 71 103 74
Lyhytaikaiset vuokravelat 44
Korolliset velat yhteensä 1 162 726 823
Korolliset saamiset -3 -6 -3
Rahavarat -501 -282 -487
Korolliset saamiset yhteensä -504 -288 -490
Korolliset nettovelat yhteensä 658 438 333

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?