Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
MEUR1–3/20191–3/20182018
Raportointikauden tulos5957386
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät-1-3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä-1-4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus36-4-23
määräysvallattomien omistajien osuus-1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta1-1-1
Rahavirran suojaukset1915-26
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi-4-25
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä527-45
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen527-48
Raportointikauden laaja tulos yhteensä11164338
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat11165338
Määräysvallattomat omistajat-1
11164338

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?