Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.201933661-155-31-392 245142 432
Raportointikauden laaja tulos yhteensä3714-159111
Maksetut osingot-284-284
Oma pääoma 31.3.201933661-118-16-402 021142 259
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 31.12.201633661-57-39-452 032342 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti-3-3
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti-13-13
Oma pääoma 1.1.201733661-57-39-452 016342 305
Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä-74287376-3333
Maksetut osingot-256-6-263
Oma pääoma 1.1.201833661-132-10-382 135242 376
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-51258-164
Maksetut osingot-272-273
Oma pääoma 31.3.201833661-1362-391 921222 167

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?