Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR1–3/20191–3/20182018
Liikevaihto1 1511 0665 174
Liiketoiminnan muut tuotot17780
Kulut-1 035-960-4 595
Poistot ja arvonalentumiset-41-30-130
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista313
Liiketulos9185543
Rahoitustuotot ja -kulut-13-9-40
Tulos ennen veroja7876502
Tuloverot-19-19-116
Raportointikauden tulos5957386
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat5958386
Määräysvallattomat omistajat-11
5957386
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa0,100,100,65

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?