Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Segmentti-informaatio
Wärtsilän raportoitavat segmentit ovat Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta. Liiketoiminnat kattavat sekä uuslaitemyynnin että palveluliiketoiminnan liiketoiminta-alueillaan. Raportoitu segmentti-informaatio vastaa sisäistä raportointia johdolle. Segmentti-informaatio raportoidaan liiketuloksen tasolle. Liiketuloksen jälkeisiä eriä ei allokoida segmenteille.

Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pääasialliset tekijät, joiden perusteella välilliset ja hallinnolliset kustannukset allokoidaan segmenteille. Tämä allokointiperiaate kuvastaa johdon mukaan parhaiten segmenttien kantamia kustannuksia. Wärtsilän Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut koskien segmenttiraportointia ja huoltotoimintaa on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta.
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Liikevaihto
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 733 619 2 815
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 418 447 2 359
Yhteensä 1 151 1 066 5 174
Poistot ja arvonalentumiset
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -33 -24 -102
Wärtsilä Energy -liiketoiminta -8 -6 -28
Yhteensä -41 -30 -130
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 3 13
Yhteensä 3 13
Liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 55 55 349
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 36 30 194
Yhteensä 91 85 543
Liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 7,5 8,8 12,4
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 8,7 6,8 8,2
Yhteensä 7,9 8,0 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 61 57 380
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 42 31 197
Yhteensä 102 88 577
Vertailukelpoinen liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 8,3 9,3 13,5
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 10,0 6,8 8,4
Yhteensä 8,9 8,3 11,2
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Eurooppa 373 340 1 485
Aasia 435 366 1 867
Amerikka 240 246 1 245
Muut 103 114 577
Yhteensä 1 151 1 066 5 174
Huoltotoimintainformaatio
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Liikevaihto
Marine, huoltotoiminta 370 355 1 577
Energy, huoltotoiminta 203 181 842
Yhteensä 573 535 2 419

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?