Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 113 98 621
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -11 -10 -43
Vertailukelpoinen liiketulos 102 88 577
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -9 -2 -8
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -19
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muuttokulut -2 -1 -2
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -11 -3 -35
Liiketulos 91 85 543

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?