Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vastuusitoumukset
MEUR 1–3/2019 1–3/2018 2018
Kiinteistökiinnitykset 10 10 10
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 23 18 19
Yhteensä 33 28 29
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 762 750 775
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot 188 284
Leasingvuokrasopimusten nimellisarvo
Velat vuokrasopimuksista, joissa kohdeomaisuuserän arvo on vähäinen 6
Velat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 14
Yhteensä 781 938 1 060

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?