Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vuokrasopimukset
MEUR 31.3.2019
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 203
Valuuttakurssimuutokset 2
Poistot ja arvonalentumiset -10
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 1
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 195
Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 12
Lisäykset 1
Poistot ja arvonalentumiset -1
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 11
Vuokrasopimusvelat
Kirjanpitoarvo 1.1. 215
Valuuttakurssimuutokset 2
Lisäykset 1
Korkokulut 1
Maksut -12
Muut oikaisut -1
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 207
MEUR 1–3/2019
Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Poistot ja arvonalentumiset -12
Korkokulut -1
Kulut- lyhytaikaiset vuokrasopimukset -9
Kulut-arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -2
Muuttuvat vuokrakulut 1

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?