Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

“Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät vakaasti, mutta toisella vuosineljänneksellä taloudellista kehitystämme rasittivat alhaisemmat voimalaitostoimitukset sekä epäsuotuisa projekti- ja laitejakauma.

Ensimmäisten kuuden kuukauden tilauskertymä oli alhaisempi kuin edellisvuonna johtuen pääasiassa epävarmuuden jatkumisesta kansainvälisessä taloudessa ja geopolitiiikassa. Tämä on pitkittänyt asiakkaiden päätöksentekoa energiamarkkinoilla. Samalla ajanjaksolla Marine-liiketoiminnan tilauskertymä pysyi vakaana uusien alusten tilausten painottuessa erikoistuneiden alusten segmentteihin. Polttoaineen hinnan kehitykseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin hidastanut rikkipesuritilauksia, mikä yhdessä yleisesti heikompiin alustilausmääriin liittyvien huolien kanssa on saanut meidät alentamaan Marine-liiketoiminnan kysyntänäkymiä tuleville 12 kuukaudelle. Myös energiamarkkinoiden näkymiä on alennettu, sillä odotamme markkinaolosuhteiden säilyvän haasteellisina lähitulevaisuudessa. Laitemarkkinoiden vaimeampien kysyntätrendien vastapainoksi voin ilokseni todeta, että huoltotoiminnan liikevaihdon kasvu on jatkunut molemmissa liiketoiminnoissa toisella vuosineljänneksellä.

Tilauskannan jaksottuminen viittaa siihen, että toimitusmääriin liittyvät haasteet jatkuvat tulevina kuukausina toimitusten keskittyessä tavallista vahvemmin viimeiselle vuosineljännekselle. Onnistuneiden toimitusten ja meneillään olevien uudelleenjärjestelytoimien toteuttaminen sekä tiettyjen voimalaitossopimusten viimeistely ovat keskeisiä taloudelliselle kehityksellemme tänä vuonna.

Pitkällä aikavälillä olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme energiatehokkuuden kysynnästä ja siirtymästä vähähiilisiin energialähteisiin molemmilla toimialoillamme. Keskitymme edelleen toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja yhä suuremman elinkaariarvon tuottamiseen vahvistaaksemme kilpailuasemaamme.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?