Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Investoinnit

Tammi–kesäkuussa 2019 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät investoinnit olivat 51 miljoonaa euroa (35). Yritysosto- ja yhteisyritysinvestoinnit olivat 3 miljoonaa euroa (197). Vertailukauden luku sisältää Transas-yritysoston, joka saatiin päätökseen toukokuussa 2018. Kauden poistot olivat 83 miljoonaa euroa (61).

Vuoden 2019 aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin liittyvien investointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?