Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilä on myös sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka käsittelevät asioita, joihin Wärtsilällä on positiivinen vaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas energia, vähähiilisen merenkulun ekosysteemin rakentaminen ja vastuullinen liiketoiminta.

Toisella vuosineljänneksellä Wärtsilän ratkaisut öljynporaus- ja tuotantolaitosten kaasupolttoaineiden päästöjen vähentämiseksi huomioitiin White Snow, Clean Air -palkinnolla 11. Arktisen neuvoston ministerikokouksen yhteydessä.

Toukokuussa Wärtsilän Aquarius UV -painolastivedenkäsittelyjärjestelmä sai Yhdysvaltain rannikkovartioston tyyppihyväksynnän. Wärtsilä Aquarius UV (ultravioletti) -teknologia hyödyntää perusteellisesti testattua suodatusta ja UV-säteilytystä säilyttäen samalla korkean turvallisuuden ja toimivuuden tason.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä valittiin jälleen Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europen jäseneksi. Wärtsilä sisällytettiin myös S&P Europe 350 ESG -indeksiin.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?