Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liikevaihto ja liiketulos

Wärtsilän toisen neljänneksen liikevaihto oli 1.217 miljoonaa euroa (1.246) laskien 2% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 66% ja Wärtsilä Energyn 34%. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 5% 612 miljoonaan euroon (582). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 4%.

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketulos oli 96 miljoonaa euroa (111), mikä vastaa 7,9% liikevaihdosta (8,9). Vertailukelpoinen liiketulos oli 113 miljoonaa euroa (123) eli 9,3% liikevaihdosta (9,8). Vertailukelpoiseen liiketulokseen vaikuttivat energialiiketoiminnan alhaisemmat toimitusmäärät, epäsuotuisa projekti- ja liiketoimintajakauma sekä yhteisyritysten vähäisempi tulosvaikutus. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 17 miljoonaa euroa pääasiassa rakennejärjestelykuluja (12). Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 76 miljoonaa euroa (64) eli 9,5% liikevaihdosta (9,4). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli 37 miljoonaa euroa (58) eli 8,9% liikevaihdosta (10,4). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 123 miljoonaa euroa (134) eli 10,1% liikevaihdosta (10,7). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 10 miljoonaa euroa (11).

Tammi-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 2% 2.368 miljoonaan euroon (2.312) edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 65% ja Wärtsilä Energyn 35%. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 6% 1.184 miljoonaan euroon (1.117). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 4%. Wärtsilän liikevaihdosta noin 65% oli euromääräistä ja 19% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liikevaihdosta jakautui useamman valuutan kesken.

Tammi-kesäkuussa liiketulos oli 187 miljoonaa euroa (196), mikä vastaa 7,9% liikevaihdosta (8,5). Vertailukelpoinen liiketulos oli 215 miljoonaa euroa (211) eli 9,1% liikevaihdosta (9,1). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 28 miljoonaa euroa pääasiassa rakennejärjestelykuluja (15). Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 137 miljoonaa euroa (121) eli 8,9% liikevaihdosta (9,3). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli 79 miljoonaa euroa (89) eli 9,4% liikevaihdosta (8,8). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 236 miljoonaa euroa (232) eli 10,0% liikevaihdosta (10,0). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 21 miljoonaa euroa (21).

Rahoituserät olivat tammi-kesäkuussa -25 miljoonaa euroa (-17). Nettokorot olivat -6 miljoonaa euroa (-3). Tulos ennen veroja oli 162 miljoonaa euroa (178). Verot olivat 40 miljoonaa euroa (46), mikä vastaa 24,9 prosentin efektiivistä verokantaa (25,9). Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,22) ja osakekohtainen oma pääoma 3,84 euroa (3,73). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 17,2% (18,9) ja oman pääoman tuotto (ROE) 16,7% (17,4).

Liikevaihto ja liiketulos raportointisegmenteittäin
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Liikevaihto 1 217 1 246 -2% 2 368 2 312 2% 5 174
Marine 801 685 17% 1 534 1 304 18% 2 815
Energy 416 561 -26% 834 1 008 -17% 2 359
Liiketulos 96 111 -13% 187 196 -4% 543
Marine 61 54 13% 116 109 7% 349
Energy 35 57 -38% 71 87 -18% 194
Liiketulos, % liikevaihdosta 7,9 8,9 7,9 8,5 10,5
Marine 7,6 7,9 7,6 8,3 12,4
Energy 8,4 10,1 8,5 8,6 8,2
Vertailukelpoinen liiketulos 113 123 -8% 215 211 2% 577
Marine 76 64 19% 137 121 13% 380
Energy 37 58 -37% 79 89 -12% 197
Vertailukelpoinen liiketulos,
% liikevaihdosta
9,3 9,8 9,1 9,1 11,2
Marine 9,5 9,4 8,9 9,3 13,5
Energy 8,9 10,4 9,4 8,8 8,4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?