Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liiketoimintaympäristö, tilauskertymä ja tilauskanta

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysyntä tammi-kesäkuussa 2019 oli alhaisemmalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Siinä missä kysynnän kehitys oli vakaata merenkulun markkinoilla, pitkittyneet investointipäätökset rasittivat edelleen toimintaa energiamarkkinoilla.

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä oli 1.377 miljoonaa euroa (1.553) laskien 11% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (1,25). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 68% ja Wärtsilä Energyn 32%. Huoltotoiminnan tilaukset kasvoivat 5% 622 miljoonaan euroon (592).

Tammi-kesäkuussa tilauskertymä oli 2.793 miljoonaa euroa (3.060) laskien 9% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli 1,18 (1,32). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 67% ja Wärtsilä Energyn 33%. Huoltotoiminnan tilaukset pysyivät vakaina ollen 1.275 miljoonaa euroa (1.258).

Tilauskanta kesäkuun lopussa kasvoi 10% ja oli 6.470 miljoonaa euroa (5.904). Wärtsilä Marinen osuus tilauskannasta oli 61% ja Wärtsilä Energyn 39%.

Tilauskertymä ja tilauskanta raportointisegmenteittäin
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 1 377 1 553 -11% 2 793 3 060 -9% 6 307
Marine 936 1 027 -9% 1 859 1 905 -2% 3 945
Energy 441 526 -16% 935 1 155 -19% 2 362
Tilauskanta kauden lopussa 6 470 5 904 10% 6 166
Marine 3 974 3 244 23% 3 651
Energy 2 496 2 660 -6% 2 515

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?