Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän liiketoiminnan rahavirta toisella neljänneksellä oli -37 miljoonaa euroa (41). Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli -2 miljoonaa euroa (-1). Nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 784 miljoonaa euroa (790) kasvaen 128 miljoonaa euroa edellisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna johtuen viimeiselle vuosineljännekselle ajoittuvista toimituksista. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 559 miljoonaa euroa (563). Edellisen vuosineljänneksen lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 629 miljoonaa euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 383 miljoonaa euroa (245). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 miljoonaa euroa (640).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2019 lopussa korollisia lainoja yhteensä 1.132 miljoonaa euroa (893). Joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 823 miljoonaa euroa. Korollisten lainojen kasvu johtuu suurelta osin vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Kesäkuun lopussa vuokrasopimusvelat olivat 207 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 98 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 1.034 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 746 miljoonaa euroa (642). Nettovelkaantumisaste oli 0,33 (0,29) ja omavaraisuusaste 40,5% (41,7).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?