Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Rakennejärjestelyohjelmat

Wärtsilän konserninlaajuinen ohjelma yhtiön liiketoimintojen ja resurssien mukauttamisesta kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa etenee suunnitellusti. Ohjelma painottaa pitkän aikavälin säästöjä ja asiakasarvon lisäämistä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy yhä kohdennetumpi myyntiprosessi, sopimuspohjaisen sekä ”as-a-service” -liiketoimintamallin kehittäminen, kustannusrakenteen tarkastelu sekä liiketoimintojen tarjonnan optimointi. Ohjelman ennakoidaan johtavan noin 1.200 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Vähennykset vaikuttavat henkilöstöön kaikissa liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa. Näillä toimilla Wärtsilä pyrkii saavuttamaan noin 100 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat asteittain vuoden 2019 toisella puoliskolla ja vaikuttavat täysimääräisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset ovat arviolta 75 miljoonaa euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?