Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Innovaatio, tutkimus ja kehitys

Toisella vuosineljänneksellä merenkulun markkinoille lanseerattuihin tuotteisiin kuului Wärtsilä Online, uusi verkkopohjainen asiakasalusta, jonka tarkoituksena on tarjota huippuluokan tukipalvelu, jonka avulla asiakkaat pystyvät hallinnoimaan laitteitaan paremmin. Wärtsilä Online mahdollistaa mobiilikäytön ja reaaliaikaisen yhteistyön sekä tuo uusia ominaisuuksia älykästä kunnossapidon hallintaa varten. Wärtsilä esitteli myös digitaalisen version Operimista, toiminnan tehokkuuden parantamisen ja seurannan työkalusta, sekä Navi-Plannerin, uuden laivareitin suunnittelu- ja optimointiratkaisun. Operim täydentää fyysisiä tuotteita digitaalisella tiedonkeruulla ja pilvipohjaisella analytiikalla. Keskeisten suorituskykymittareiden jatkuva seuranta ja raportointi sekä virtuaalinen instrumentointi mahdollistaa toiminnan tehokkuuden parantamisen. Kerätty data toimitetaan järjestelmän käyttäjälle reaaliajassa, mikä mahdollistaa asianmukaisen ja oikea-aikaisen manuaalisen tai autonomisen päätöksenteon ennakoivasti tai mukautuvasti. Wärtsilän omistaman Transasin kehittämä Navi-Planner hyödyntää verkottunutta ECDIS-karttajärjestelmää (Electronic Chart Display and Information System) ja lyhentää näin merkittävästi reittisuunnittelua sekä tarjoaa vähimmäisnavigointiturvallisuusstandardin kokemattomammalle miehistölle.

Energiamarkkinoille lanseerattiin toisella vuosineljänneksellä Engine+ Hybrid Energy -ratkaisu, joka yhdistää moottorit ja energiavarastoinnin muodostaakseen täysin integroidun, automatisoidun järjestelmän, joka tarjoaa luotettavaa ja ympäristön kannalta kestävää voimantuotantoa. Ratkaisulla pystytään huomioimaan muuttuva ja vaihteleva tuotantoympäristö, vastaamaan muuttuvaan energiantarpeeseen välittömästi sekä tarjoamaan säätökapasiteettia. Wärtsilä esitteli myös Modular Block -voimalaitosratkaisunsa toisen vuosineljänneksen aikana. Tämä esivalmistettu, modulaarisesti konfiguroitava ja laajennettavissa oleva konesuoja Wärtsilän keskinopeille 34SG -kaasumoottorigeneraattoreille mahdollistaa paikan päällä käytettävän asennusajan lyhenemisen useista kuukausista muutamaan viikkoon. Se myös asettaa Wärtsilän kehittyneen keskinopean moottoriteknologian saataville sovelluksiin, joissa se ei muutoin olisi tarkoituksenmukainen.

Toukokuussa Wärtsilä ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ilmoittivat allekirjoittaneensa tutkimussopimuksen strategisesta energiajärjestelmien mallintamisesta, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?