Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Merenkulkualalla kauppajännitteet, geopoliittinen epävarmuus ja ennakoitu maailmantalouden hidastuminen vaikuttavat investointipäätöksiin erityisesti irtolastialus- ja konttilaivasegmenteillä. Rahoituksen saaminen on tällä hetkellä haastavaa monille omistajille. Vaikka hidas talouskasvu on riski kysynnän kehitykselle myös huoltomarkkinoilla, on pääomaintensiivinen uusien alusten markkina herkempi taloudellisten näkymien muutoksille. Hinnoittelupaine on yhä huolenaihe alhaisen kysynnän ympäristössä. Raskaan polttoöljyn kustannusten ja saatavuuden kehitys on edelleen epävarmaa IMO 2020 -säännösten takarajan lähestyessä, mikä asettaa mahdollisen riskin rikkipesuri-investoinneille. Ilmastonmuutos edellyttää kovempia ponnistuksia merenkulkualan päästöjen vähentämiseksi. Ympäristömääräysten ja mahdollisten uusien määräysten täytäntöönpano on kuitenkin edelleen epävarmaa ja saattaa hidastaa uusien alusten kysyntää.

Energiantuotantomarkkinoilla talouskasvun hauraus ja päätöksenteon hitaus ovat edelleen kysynnän kehittymisen pääasialliset riskit. Geopoliittiset jännitteet ja pakotteiden vaikutukset sekä huomattavat valuuttakurssien vaihtelut voivat johtaa investointipäätösten lykkäyksiin tietyissä maissa. Vallitsevasta kilpailuympäristöstä johtuva hinnoittelupaine on edelleen riski.

Tietoturvariskien tehokas hallinta on entistä tärkeämpää, sillä kyberturvallisuus on muodostunut elintärkeäksi monien merenkulkuun liittyvien turvallisuus- ja suojausjärjestelmien toiminnan ja hallinnan kannalta. Sama pätee myös energiantuotannossa, jossa energianhallintajärjestelmien merkitys korostuu uusiutuvan voimantuotannon kasvun myötä. Wärtsilä painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyber- ja fyysisten turvallisuusriskien hallinnointiin sisäisessä toiminnassaan ja asiakastarjonnassaan. Yhtiön kyberturvallisuustiimi noudattaa toiminnassaan, hallinnossaan ja compliance-toiminnassaan IEC62443- ja ISO 27k -protokollia. Toimintaan sisältyvät kyberturvallisuuden varmistaminen, riskien havaitseminen ja hallinta, ohjelmistokehityksen turvallinen elinkaari, koulutus, päätelaitteiden suojaus ja verkon turvallisuus sekä kyberturvallisuuteen liittyvät neuvontapalvelut.

Konserni on vastaajana eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuosikertomus sisältää perusteellisemman kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?