Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Energy -liiketoiminta

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Energiajärjestelmien integraattorina Wärtsilä suunnittelee ja rakentaa optimaalisia energiajärjestelmiä tulevia sukupolvia varten. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa voimajärjestelmien luotettavuuden. Tarjontaan sisältyvät joustavat moottorikäyttöiset voimalaitokset, mukaan lukien nestemäisten kaasujen ratkaisut, hybridiaurinkovoimalat sekä energianhallintajärjestelmät ja energian varastointi- ja integrointiratkaisut. Wärtsilä tukee asiakkaiden laitoksia koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluja, jotka varmistavat entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn.

  • Haastava kysyntäympäristö vaikutti laitteiden tilauskertymän kehitykseen
  • Huoltotoiminnan liikevaihdon kasvu tuki tammi-kesäkuun kannattavuutta
Avainluvut
MEUR 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 441 526 -16% 935 1 155 -19% 2 362
josta huoltotoiminnot 209 166 25% 450 382 18% 851
Tilauskanta kauden lopussa 2 496 2 660 -6% 2 515
Liikevaihto 416 561 -26% 834 1 008 -17% 2 359
josta huoltotoiminnot 203 193 5% 406 373 9% 842
Tilaus-laskutussuhde 1,06 0,94 1,12 1,15 1,00
Liiketulos 35 57 -38% 71 87 -18% 194
% liikevaihdosta 8,4 10,1 8,5 8,6 8,2
Vertailukelpoinen liiketulos 37 58 -37% 79 89 -12% 197
% liikevaihdosta 8,9 10,4 9,4 8,8 8,4
Henkilöstö kauden lopussa 5 641 5 622 0% 5 712
Tilauskertymä Wärtsilä Energy
MW 4-6/2019 4-6/2018 Muutos 1-6/2019 1-6/2018 Muutos 2018
Kaasu 289 487 -41% 807 916 -12% 1 941
Öljy 36 279 -87% 114 678 -83% 877
Uusiutuvat 30 42 -29% 30 42 -29% 87
Tilauskertymä yhteensä 355 808 -56% 950 1 636 -42% 2 905

Toimintaympäristö

Voimalaitoshuoltomarkkinoiden kasvu kompensoi osittain laitetoiminnan hidastunutta kysyntää vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Uusiutuvat energiamuodot ottavat yhä markkinaosuutta joustamattomilta lämpövoimaloilta. Sähköyhtiöt kaikkialla maailmassa ovat päivittämässä strategioitaan hiilen käytön vähentämiselle asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä viivyttää päätöksentekoa uusiutuvan energian ulkopuolella. Kun muutos etenee, myös joustavien energiaratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan uusiutuvan energian markkinaosuuden kasvun myötä. Kehittyvillä markkinoilla tarvitaan edelleen uutta perusvoimakapasiteettia talouskasvun tukemiseksi ja energiapulan lieventämiseksi. Makrotalouden epävarmuus kuitenkin hidastaa päätöksentekoa. Huoltokysyntä voimalaitosmarkkinoilla parani, ja asiakkaat ovat edelleen kiinnostuneita pitkäkestoisista huoltosopimuksista.

Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinasegmentistä kasvoi hieman ja oli 15% (14) samalla, kun maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset laskivat 12% ollen 17,6 GW maaliskuussa 2019 päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla (20,1 joulukuun lopussa). Tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja Wärtsilän toimitukset, joiden voimakone oli kooltaan vähintään 5 MW. Tiedot ovat peräisin McCoy Power Report -julkaisusta.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Energyn toisen neljänneksen tilauskertymä oli 441 miljoonaa euroa (526) laskien 16% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,06 (0,94). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 25% ja oli 209 miljoonaa euroa (166), kun taas uusien laitteiden tilauskertymä laski 35% ollen 232 miljoonaa euroa (360).

Sekä uusien laitteiden että huoltotoiminnan kysyntä oli suurinta Aasiassa ja Amerikassa. Toisella vuosineljänneksellä saatuihin laitetilauksiin sisältyi Kambodzaan toimitettava 200 MW:n monipolttoainevoimala, jonka tarkoituksena on turvata verkon vakaus ja luotettavuus sekä mahdollistaa järjestelmään integroitavan uusiutuvan energian kasvu. Huoltotilauksiin kuului seitsemänvuotinen kunnossapidonhallinnan ja operatiivisen neuvonnan sopimus kahdelle yhteiskapasiteetiltaan 464 MW:n voimalaitokselle Bangladeshissa.

Toisen neljänneksen liikevaihto laski 26% 416 miljoonaan euroon (561) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 5% ja oli 203 miljoonaa euroa (193), kun taas laitteiden liikevaihto laski 42% 213 miljoonaan euroon (368). Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 37 miljoonaa euroa (58) eli 8,9% liikevaihdosta (10,4).

Tammi-kesäkuussa tilauskertymä oli 935 miljoonaa euroa (1.155) laskien 19% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,12 (1,15). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 18% ja oli 450 miljoonaa euroa (382), kun taas uusien laitteiden tilauskertymä laski 37% ollen 484 miljoonaa euroa (773). Kesäkuun lopun tilauskanta laski 6% 2.496 miljoonaan euroon (2.660) johtuen laiteliiketoiminnan kysynnän laskusta.

Tammi-kesäkuussa liikevaihto laski 17% 834 miljoonaan euroon (1.008) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 9% ja oli 406 miljoonaa euroa (373), kun taas laitteiden liikevaihto laski 33% 428 miljoonaan euroon (635) pidemmistä tilauskannan toimitusajoista johtuen. Saman ajanjakson vertailukelpoinen liiketulos oli 79 miljoonaa euroa (89), mikä vastaa 9,4% liikevaihdosta (8,8). Kannattavuuden paraneminen johtui huoltotoiminnan liikevaihdon kasvusta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?