Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 747 1 577 1 577
Valuuttakurssimuutokset 5 3
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 4 213 190
Lisäykset 27 14 45
Poistot ja arvonalentumiset -31 -33 -68
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 745 1 776 1 747
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 324 349 349
Siirto käyttöoikeus-omaisuuseriin -2
Valuuttakurssimuutokset 1 -1 -1
Yrityshankinnat ja yritysmyynnit 5 -21
Lisäykset 24 20 64
Poistot ja arvonalentumiset -28 -29 -62
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1 -1 -7
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 318 345 324

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?