Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Osakkeet ja yrityshankinnat 3 197 196
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 51 35 110
Yhteensä 54 232 306

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?