Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Henkilöstö
1–6/2019 1–6/2018 2018
Keskimäärin 19 193 18 506 18 899
Raportointikauden lopussa 19 239 19 231 19 294

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?