Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Korolliset nettovelat
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 865 758 748
Pitkäaikaiset vuokravelat 169
Lyhytaikaiset korolliset velat 60 135 74
Lyhytaikaiset vuokravelat 38
Korolliset velat yhteensä 1 132 893 823
Korolliset saamiset -4 -6 -3
Rahavarat -383 -245 -487
Korolliset saamiset yhteensä -386 -251 -490
Korolliset nettovelat yhteensä 746 642 333

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?