Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
MEUR1–6/20191–6/20184–6/20194–6/20182018
Raportointikauden tulos1211326275386
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät-1-1-3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä-1-1-4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus91-285-23
määräysvallattomien omistajien osuus-1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta-1-1-21-1
Rahavirran suojaukset13-6-6-20-26
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi-2335
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä19-5-33-12-45
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen18-5-34-12-48
Raportointikauden laaja tulos yhteensä1391272863338
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat1391282963338
Määräysvallattomat omistajat-1
1391272863338

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?