Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.201933661-155-31-392 245142 432
Raportointikauden laaja tulos yhteensä811-1122139
Maksetut osingot-284-1-285
Oma pääoma 30.6.201933661-148-19-402 083132 286
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaMääräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUROsake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Etuuspoh-
jaisen net-
tovelan uu-
delleen-
määrittä-
misestä
johtuvat
erät
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 31.12.201633661-57-39-452 032342 321
Oikaisu IFRS 9:n mukaisesti-3-3
Oikaisu IFRS 15:n mukaisesti-13-13
Oma pääoma 1.1.201733661-57-39-452 016342 305
Oikaistu tilikauden laaja tulos yhteensä-74287376-3333
Maksetut osingot-256-6-263
Oma pääoma 1.1.201833661-132-10-382 135242 376
Raportointikauden laaja tulos yhteensä-6133-1127
Maksetut osingot-272-3-275
Oma pääoma 30.6.201833661-131-16-381 995202 228

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?