Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR1–6/20191–6/20184–6/20194–6/20182018
Liikevaihto2 3682 3121 2171 2465 174
Liiketoiminnan muut tuotot321615980
Kulut-2 129-2 077-1 093-1 117-4 595
Poistot ja arvonalentumiset-83-61-42-31-130
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista-16-1413
Liiketulos18719696111543
Rahoitustuotot ja -kulut-25-17-13-8-40
Tulos ennen veroja16217883102502
Tuloverot-40-46-21-28-116
Raportointikauden tulos1211326275386
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat1221336275386
Määräysvallattomat omistajat-11
1211326275386
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa0,210,220,110,130,65

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?