Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Segmentti-informaatio
Wärtsilän raportoitavat segmentit ovat Wärtsilä Marine -liiketoiminta ja Wärtsilä Energy -liiketoiminta. Liiketoiminnat kattavat sekä uuslaitemyynnin että palveluliiketoiminnan liiketoiminta-alueillaan. Raportoitu segmentti-informaatio vastaa sisäistä raportointia johdolle. Segmentti-informaatio raportoidaan liiketuloksen tasolle. Liiketuloksen jälkeisiä eriä ei allokoida segmenteille.

Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pääasialliset tekijät, joiden perusteella välilliset ja hallinnolliset kustannukset allokoidaan segmenteille. Tämä allokointiperiaate kuvastaa johdon mukaan parhaiten segmenttien kantamia kustannuksia. Wärtsilän Marine -liiketoiminnassa rikkipesureiden jälkiasennusprojektien tilauskertymä ja liikevaihto on siirretty huollosta uuslaitetoimintaan. Vertailukauden luvut koskien segmenttiraportointia ja huoltotoimintaa on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta.
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 4–6/2019 4–6/2018 2018
Liikevaihto
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 1 534 1 304 801 685 2 815
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 834 1 008 416 561 2 359
Yhteensä 2 368 2 312 1 217 1 246 5 174
Poistot ja arvonalentumiset
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -67 -49 -34 -25 -102
Wärtsilä Energy -liiketoiminta -16 -13 -8 -7 -28
Yhteensä -83 -61 -42 -31 -130
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista
Wärtsilä Marine -liiketoiminta -1 6 -1 4 13
Yhteensä -1 6 -1 4 13
Liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 116 109 61 54 349
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 71 87 35 57 194
Yhteensä 187 196 96 111 543
Liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 7,6 8,3 7,6 7,9 12,4
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 8,5 8,6 8,4 10,1 8,2
Yhteensä 7,9 8,5 7,9 8,9 10,5
Vertailukelpoinen liiketulos
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 137 121 76 64 380
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 79 89 37 58 197
Yhteensä 215 211 113 123 577
Vertailukelpoinen liiketulos prosentteina liikevaihdosta (%)
Wärtsilä Marine -liiketoiminta 8,9 9,3 9,5 9,4 13,5
Wärtsilä Energy -liiketoiminta 9,4 8,8 8,9 10,4 8,4
Yhteensä 9,1 9,1 9,3 9,8 11,2
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 4–6/2019 4–6/2018 2018
Eurooppa 809 729 436 389 1 485
Aasia 869 785 434 419 1 867
Amerikka 489 553 249 307 1 245
Muut 201 245 98 131 577
Yhteensä 2 368 2 312 1 217 1 246 5 174
Huoltotoimintainformaatio
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 4–6/2019 4–6/2018 2018
Liikevaihto
Marine, huoltotoiminta 778 744 409 389 1 577
Energy, huoltotoiminta 406 373 203 193 842
Yhteensä 1 184 1 117 612 582 2 419

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?