Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 236 232 621
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -21 -21 -43
Vertailukelpoinen liiketulos 215 211 577
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -18 -6 -8
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset 1 -3 -19
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muuttokulut -10 -2
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -5 -6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -28 -15 -35
Liiketulos 187 196 543

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?