Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tunnuslukuja
1–6/2019 1–6/2018 2018
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,21 0,22 0,65
Oma pääoma/osake, euroa 3,84 3,73 4,09
Omavaraisuusaste, % 40,5 41,7 44,4
Nettovelkaantumisaste 0,33 0,29 0,14
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,2 18,9 18,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,7 17,4 16,1
Korollisten velkojen suurentuminen IFRS 16 mukaisten vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelystä johtuen vaikuttaa sekä omavaraisuusasteeseen että nettovelkaantumisasteeseen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?