Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vastuusitoumukset
MEUR 1–6/2019 1–6/2018 2018
Kiinteistökiinnitykset 10 10 10
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 22 125 19
Yhteensä 32 135 29
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 677 711 775
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot 214 284
Leasingvuokrasopimusten nimellisarvo
Velat vuokrasopimuksista, joissa kohdeomaisuuserän arvo on vähäinen 5
Velat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 9
Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut 147
Yhteensä 839 925 1 060

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?