Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vuokrasopimukset
MEUR 30.6.2019
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 203
Lisäykset 11
Poistot ja arvonalentumiset -21
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 193
Koneet ja kalusto, käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 12
Lisäykset 1
Poistot ja arvonalentumiset -3
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 2
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 12
Vuokrasopimusvelat
Kirjanpitoarvo 1.1. 215
Lisäykset 12
Korkokulut 2
Maksut -24
Muut oikaisut -1
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 207
MEUR 1–6/2019
Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Poistot ja arvonalentumiset -24
Korkokulut -3
Kulut- lyhytaikaiset vuokrasopimukset -17
Kulut-arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -3
Muuttuvat vuokrakulut -1

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?