Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Kestävä kehitys

Erilaisten teknologioidensa ja erikoistuneiden palveluidensa ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä sekä auttaa asiakkaitaan varautumaan uusiin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnot keskittyvät jatkossakin kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja -ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilä on myös sitoutunut tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka käsittelevät asioita, joihin Wärtsilällä on positiivinen vaikutus. Tällaisia ovat esimerkiksi puhdas energia, vähähiilinen merenkulun ekosysteemi ja vastuullinen liiketoiminta.

Kolmannen vuosineljänneksen kestävän kehityksen kohokohtiin sisältyi automaattisen kaasutusratkaisun toimittaminen ja asennus risteilyalukseen. Tämä innovatiivinen teknologia mahdollistaa laivan jätteiden turvallisen hävittämisen itselatautuvan lämpöhajoamisyksikön avulla ja vähentää siten kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Wärtsilän toimittama kaasutusyksikkö korvaa yhden aluksen polttouuneista ja hävittää vaarallisen, saastuneen ja kuivan polttokelpoisen jätteen turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Toinen keskeinen tapahtuma oli päätös liittyä “Getting to Zero 2030 Coalition” -yhteenliittymään, jossa Wärtsilä ja 74 muuta organisaatiota sitoutuivat avomeriliikenteen ja sen energia-arvoketjujen hiilettömyyteen. Tämä on linjassa IMO:n hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän strategian kunnianhimoisimman tulkinnan ja viimeisimmän asiaa koskevan IPCC:n ilmastotutkimuksen kanssa.

Wärtsilän osake sisältyy useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Wärtsilä valittiin jälleen osaksi Dow Jones Sustainability -indeksejä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?