Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liikevaihto ja liiketulos

Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 16% 1.118 miljoonaan euroon (1.330) edellisvuoden vertailukaudesta. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 69% ja Wärtsilä Energyn osuus 31%. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 1% 578 miljoonaan euroon (571). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto säilyi vakaana.

Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 11 miljoonaa euroa (141) eli 1,0% liikevaihdosta (10,6). Vertailukelpoinen liiketulos oli 39 miljoonaa euroa (141) eli 3,5% liikevaihdosta (10,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 28 miljoona euroa pääasiassa rakennejärjestelykuluja (0). Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 49 miljoonaa euroa (68) eli 6,3% liikevaihdosta (10,1). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli -9 miljoonaa euroa (73) eli -2,7% liikevaihdosta (11,2). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 49 miljoonaa euroa (152) eli 4,4% liikevaihdosta (11,5). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 10 miljoonaa euroa (11).

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos sisältää 65 miljoonan euron kulun, joka liittyy kustannusylityksiin tietyissä suurissa ja monimutkaisissa projekteissa Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Tästä 17 miljoonaa euroa kirjattiin Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa ja 48 miljoonaa euroa Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa.

Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 4% 3.486 miljoonaan euroon (3.642) edellisvuoden vertailukaudesta johtuen vähäisemmistä voimalaitostoimituksista. Wärtsilä Marinen osuus liikevaihdosta oli 66% ja Wärtsilä Energyn osuus 34%. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 4% 1.762 miljoonaan euroon (1.688). Valuuttakurssimuutokset huomioiden huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 3%. Wärtsilän liikevaihdosta noin 66% oli euromääräistä ja 20% Yhdysvaltain dollareissa. Loppuosa liikevaihdosta jakautui usean valuutan kesken.

Tammi-syyskuussa liiketulos oli 198 miljoonaa euroa (337) eli 5,7% liikevaihdosta (9,2). Vertailukelpoinen liiketulos oli 254 miljoonaa euroa (352) eli 7,3% liikevaihdosta (9,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 56 miljoonaa euroa pääasiassa rakennejärjestelykuluja (15). Wärtsilä Marinen vertailukelpoinen liiketulos oli 185 miljoonaa euroa (190) eli 8,0% liikevaihdosta (9,6). Wärtsilä Energyn vertailukelpoinen liiketulos oli 69 miljoonaa euroa (162), eli 5,9% liikevaihdosta (9,8). Vertailukelpoinen oikaistu EBITA oli 285 miljoonaa euroa (384) eli 8,2% liikevaihdosta (10,5). Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 31 miljoonaa euroa (32).

Tammi-syyskuun liiketulos sisältää 84 miljoonan euron kulun, joka liittyy yllä mainittuihin projektikustannusylityksiin. Tästä 17 miljoonaa euroa kirjattiin Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa ja 67 miljoonaa euroa Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa.

Rahoituserät olivat tammi-syyskuussa -36 miljoonaa euroa (-29). Nettokorot olivat -9 miljoonaa euroa (-5). Tulos ennen veroja oli 162 miljoonaa euroa (308). Verot olivat 45 miljoonaa euroa (75), mikä vastaa 28,0 prosentin efektiivistä verokantaa (24,4). Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,39) ja osakekohtainen oma pääoma 3,81 euroa (3,90). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 12,8% (18,6) ja oman pääoman tuotto (ROE) 11,7% (17,5).

Liikevaihto ja liiketulos raportointisegmenteittäin
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Liikevaihto 1 118 1 330 -16% 3 486 3 642 -4% 5 174
Marine 776 680 14% 2 310 1 984 16% 2 815
Energy 342 650 -47% 1 176 1 658 -29% 2 359
Liiketulos 11 141 -92% 198 337 -41% 543
Marine 21 69 -69% 137 177 -23% 349
Energy -10 73 -114% 61 159 -62% 194
Liiketulos, % liikevaihdosta 1,0 10,6 5,7 9,2 10,5
Marine 2,7 10,1 5,9 8,9 12,4
Energy -3,0 11,2 5,2 9,6 8,2
Vertailukelpoinen liiketulos 39 141 -72% 254 352 -28% 577
Marine 49 68 -29% 185 190 -2% 380
Energy -9 73 -113% 69 162 -57% 197
Vertailukelpoinen liiketulos,
% liikevaihdosta
3,5 10,6 7,3 9,7 11,2
Marine 6,3 10,1 8,0 9,6 13,5
Energy -2,7 11,2 5,9 9,8 8,4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?