Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Liiketoimintaympäristö, tilauskertymä ja tilauskanta

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysyntä tammi-syyskuussa 2019 oli alhaisemmalla tasolla kuin edellisvuoden vertailukaudella. Merenkulun markkinoilla laitteiden tilauskertymään vaikuttivat alhaisemmat rikkipesuritilaukset, projektien ajoitus ja uusien alusten tilausten vähäisyys. Pitkittyneet investointipäätökset rasittivat edelleen kysyntää energiamarkkinoilla. Huoltokysyntä oli kuitenkin vankkaa molemmilla markkinoilla.

Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 979 miljoonaa euroa (1.372) laskien 29% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,88 (1,03). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 72% ja Wärtsilä Energyn osuus 28%. Huoltotoiminnan tilaukset kasvoivat 6% 679 miljoonaan euroon (640).

Tammi-syyskuussa tilauskertymä laski 15% 3.772 miljoonaan euroon (4.433) edellisvuoden vertailukaudesta johtuen alhaisemmista laitetilauksista molemmissa liiketoiminnoissa. Tilaus-laskutussuhde oli 1,08 (1,22). Wärtsilä Marinen osuus tilauskertymästä oli 68% ja Wärtsilä Energyn osuus 32%. Huoltotoiminnan tilaukset kasvoivat 3% 1.954 miljoonaan euroon (1.898).

Tilauskanta syyskuun lopussa kasvoi 6% 6.294 miljoonaan euroon (5.918). Wärtsilä Marinen osuus tilauskannasta oli 62% ja Wärtsilä Energyn osuus 38%.

Tilauskertymä ja tilauskanta raportointisegmenteittäin
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 979 1 372 -29% 3 772 4 433 -15% 6 307
Marine 705 1 009 -30% 2 565 2 914 -12% 3 945
Energy 274 363 -25% 1 207 1 519 -21% 2 362
Tilauskanta kauden lopussa 6 294 5 918 6% 6 166
Marine 3 895 3 536 10% 3 651
Energy 2 399 2 382 1% 2 515

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?