Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -61 miljoonaa euroa (122). Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli -63 miljoonaa euroa (121). Nettokäyttöpääoma oli kauden lopussa 870 miljoonaa euroa (782) kasvaen 86 miljoonaa euroa edellisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna johtuen valmistautumisesta neljännen vuosineljänneksen toimituksiin. Saatujen ennakoiden määrä oli kauden lopussa 609 miljoonaa euroa (557). Edellisen vuosineljänneksen lopussa saatujen ennakoiden määrä oli 559 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat kauden lopussa 374 miljoonaa euroa (221). Vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat olivat 640 miljoonaa euroa (640). Osinkoa jaettiin syyskuussa 0,24 euroa osakkeelta (0,23, oikaistu vastaamaan vuoden 2018 maksuttoman osakeannin myötä kasvanutta osakemäärää) eli yhteensä 142 miljoonaa euroa (136).

Wärtsilällä oli syyskuun 2019 lopussa korollisia lainoja yhteensä 1.365 miljoonaa euroa (874). Kasvu johtuu suurelta osin 203 miljoonan euron vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 823 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 333 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 1.031 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 987 miljoonaa euroa (647). Nettovelkaantumisaste oli 0,44 (0,28) ja omavaraisuusaste 39,4% (43,7).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?