Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Raportointisegmentti: Wärtsilä Energy -liiketoiminta

Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa energia on sataprosenttisesti uusiutuvaa. Energiajärjestelmien integraattorina Wärtsilä suunnittelee ja rakentaa optimaalisia energiajärjestelmiä tulevia sukupolvia varten. Wärtsilän ratkaisut ovat joustavia, mikä mahdollistaa uusiutuvien energianlähteiden käytön ja varmistaa voimajärjestelmien luotettavuuden. Tarjontaan sisältyvät joustavat moottorikäyttöiset voimalaitokset – mukaan lukien nestemäisten kaasujen ratkaisut – hybridiaurinkovoimalat, energianhallintajärjestelmät sekä energian varastointi- ja integrointiratkaisut. Wärtsilä tukee asiakkaiden laitoksia koko elinkaaren ajan tarjoamalla palveluja, jotka varmistavat entistä paremman tehokkuuden ja varman suorituskyvyn.

  • Hidas päätöksenteko rasitti laitetilauksia, huoltokysyntä säilyi hyvällä tasolla
  • Liiketulokseen vaikuttivat kustannusylitykset tietyissä laiteliiketoiminnan projekteissa
Avainluvut
MEUR 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Tilauskertymä 274 363 -25% 1 207 1 519 -21% 2 362
josta huoltotoiminnot 234 215 9% 683 598 14% 851
Tilauskanta kauden lopussa 2 399 2 382 1% 2 515
Liikevaihto 342 650 -47% 1 176 1 658 -29% 2 359
josta huoltotoiminnot 201 199 1% 607 572 6% 842
Tilaus-laskutussuhde 0,80 0,56 1,03 0,92 1,00
Liiketulos -10 73 -114% 61 159 -62% 194
% liikevaihdosta -3,0 11,2 5,2 9,6 8,2
Vertailukelpoinen liiketulos -9 73 -113% 69 162 -57% 197
% liikevaihdosta -2,7 11,2 5,9 9,8 8,4
Henkilöstö kauden lopussa 5 488 5 692 -4% 5 712
Tilauskertymä Wärtsilä Energy
MW 7-9/2019 7-9/2018 Muutos 1-9/2019 1-9/2018 Muutos 2018
Kaasu 50 212 -76% 857 1 127 -24% 1 941
Öljy 4 21 -79% 118 699 -83% 877
Uusiutuvat - - 0% 30 42 -29% 87
Tilauskertymä yhteensä 54 232 -77% 1 005 1 868 -46% 2 905

Toimintaympäristö

Laiteliiketoiminnassa kysyntä oli heikkoa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Päätöksenteko oli hidasta maailmanlaajuisesti sähkölaitosten päivittäessä investointisuunnitelmiaan saavuttaakseen hiilen käytön vähentämiselle asetetut kunnianhimoiset tavoitteet ja makrotalouden epävarmuuden aiheuttaessa edelleen investointien lykkäämistä. Uusien voimalaitosprojektien vähäinen määrä johtaa tiukkaan kilpailuympäristöön. Huoltokysyntä energiamarkkinoilla oli hyvällä tasolla, ja asiakkaat olivat edelleen kiinnostuneita pitkäkestoisista huoltosopimuksista.

Wärtsilän osuus enintään 500 MW:n laitosten markkinasegmentistä laski hieman ja oli 14% (15) samalla, kun maailmanlaajuiset maakaasu- ja nestevoimalaitosten tilaukset laskivat 14% ollen 15,1 GW kesäkuussa 2019 päättyneellä 12 kuukauden ajanjaksolla (17,6 maaliskuun lopussa). Tilausmäärä sisältää kaasuturbiinit ja Wärtsilän toimitukset, joiden voimakone on kooltaan vähintään 5 MW. Tiedot ovat peräisin McCoy Power Report -julkaisusta.

Taloudellinen kehitys

Wärtsilä Energyn kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 274 miljoonaa euroa (363) laskien 25% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 0,80 (0,56). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 9% 234 miljoonaan euroon (215), kun taas uusien laitteiden tilauskertymä laski 73% 39 miljoonaan euroon (148). Huoltotilauksiin sisältyy Unkarissa sijaitsevan 27,65 MW:n sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen suorituskyvyn takaavan sopimuksen jatkaminen viidellä vuodella.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 47% 342 miljoonaan euroon (650) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 1% 201 miljoonaan euroon (199), kun taas uusien laitteiden liikevaihto laski 69% 141 miljoonaan euroon (451). Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli -9 miljoonaa euroa (73) eli -2,7% liikevaihdosta (11,2).

Tammi-syyskuussa tilauskertymä oli 1.207 miljoonaa euroa (1.519) laskien 21% edellisvuoden vertailukaudesta. Tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (0,92). Huoltotoiminnan tilauskertymä kasvoi 14% 683 miljoonaan euroon (598), kun taas uusien laitteiden tilauskertymä laski 43% 524 miljoonaan euroon (921). Syyskuun lopun tilauskanta oli vakaalla 2.399 miljoonan euron tasolla (2.382).

Tammi-syyskuussa liikevaihto laski 29% 1.176 miljoonaan euroon (1.658) edellisvuoden vertailukaudesta. Huoltotoiminnan liikevaihto kasvoi 6% 607 miljoonaan euroon (572), kun taas uusien laitteiden liikevaihto laski 48% 569 miljoonaan euroon (1.086). Saman ajanjakson vertailukelpoinen liiketulos oli 69 miljoonaa euroa (162) eli 5,9% liikevaihdosta (9,8). Vertailukelpoinen liiketulos sisältää 67 miljoonan euron kulun liittyen tiettyjen laiteliiketoiminnan projektien kustannusylityksiin. Tästä 48 miljoonaa euroa kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?