Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Bruttoinvestoinnit
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Osakkeet ja yrityshankinnat 4 197 196
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 75 61 110
Yhteensä 79 258 306

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?