Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Henkilöstö
1–9/2019 1–9/2018 2018
Keskimäärin 19 213 18 781 18 899
Raportointikauden lopussa 19 018 19 420 19 294

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?