Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Käyvät arvot
Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:
MEUR Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Rahoitusvarat
Muut sijoitukset (taso 3) 17 17
Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 4 4
Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 2 2
Johdannaiset (taso 2) 16 16
Rahoitusvelat
Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 1 031 1 045
Johdannaiset (taso 2) 55 55

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?