Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Korolliset nettovelat
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 867 746 748
Pitkäaikaiset vuokravelat 164
Lyhytaikaiset korolliset velat 294 129 74
Lyhytaikaiset vuokravelat 39
Korolliset velat yhteensä 1 365 874 823
Korolliset saamiset -4 -6 -3
Rahavarat -374 -221 -487
Korolliset saamiset yhteensä -378 -227 -490
Korolliset nettovelat yhteensä 987 647 333

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?