Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
MEUR1–9/20191–9/20187–9/20197–9/20182018
Raportointikauden tulos116233-5101386
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät-17-16-3
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi55
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä-13-11-4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus23-114-3-23
määräysvallattomien omistajien osuus-1-1-1
Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus laajasta tuloksesta-1-1-1
Rahavirran suojaukset-8-4-222-26
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi35-15
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä17-8-2-3-45
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen5-8-13-3-48
Raportointikauden laaja tulos yhteensä121225-1898338
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat121226-1999338
Määräysvallattomat omistajat-11
121225-1898338

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?