Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR1–9/20191–9/20187–9/20197–9/20182018
Liikevaihto3 4863 6421 1181 3305 174
Liiketoiminnan muut tuotot4227101180
Kulut-3 182-3 250-1 053-1 173-4 595
Poistot ja arvonalentumiset-141-92-58-31-130
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista-710-6313
Liiketulos19833711141543
Rahoitustuotot ja -kulut-36-29-11-11-40
Tulos ennen veroja162308130502
Tuloverot-45-75-5-29-116
Raportointikauden tulos116233-5101386
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat116233-5101386
Määräysvallattomat omistajat1
116233-5101386
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa0,200,39-0,010,170,65

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?