Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tuloksen määreet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA 285 384 621
Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot -31 -32 -43
Vertailukelpoinen liiketulos 254 352 577
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut -26 -7 -8
Arvonalentumiset ja alaskirjaukset -17 -3 -19
Muut uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut ja muuttokulut -14 -2
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -6 -6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -56 -15 -35
Liiketulos 198 337 543

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?