Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tunnuslukuja
1–9/2019 1–9/2018 2018
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,20 0,39 0,65
Oma pääoma/osake, euroa 3,81 3,90 4,09
Omavaraisuusaste, % 39,4 43,7 44,4
Nettovelkaantumisaste 0,44 0,28 0,14
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,8 18,6 18,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,7 17,5 16,1
Korollisten velkojen suurentuminen IFRS 16 mukaisten vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelystä johtuen vaikuttaa sekä omavaraisuusasteeseen että nettovelkaantumisasteeseen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?