Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vastuusitoumukset
MEUR 1–9/2019 1–9/2018 2018
Kiinteistökiinnitykset 10 10 10
Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset ja vakuudet 14 20 19
Yhteensä 24 30 29
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 662 761 775
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot 215 284
Leasingvuokrasopimusten nimellisarvo
Velat vuokrasopimuksista, joissa kohdeomaisuuserän arvo on vähäinen 5
Velat lyhytaikaisista vuokrasopimuksista 14
Vielä alkamattomat vuokrasopimukset, joihin Wärtsilä on sitoutunut 147
Yhteensä 828 976 1 060

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?