Open navigation

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Vuokrasopimukset
MEUR 30.9.2019
Maa-alueet ja rakennukset, käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 203
Lisäykset 21
Poistot ja arvonalentumiset -32
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -4
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 188
Koneet ja kalusto, käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1. 12
Lisäykset 3
Poistot ja arvonalentumiset -4
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 11
Vuokrasopimusvelat
Kirjanpitoarvo 1.1. 215
Lisäykset 25
Korkokulut 2
Maksut -36
Muut oikaisut -5
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 203
MEUR 1–9/2019
Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Poistot ja arvonalentumiset -36
Korkokulut -4
Kulut- lyhytaikaiset vuokrasopimukset -25
Kulut-arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -5
Muuttuvat vuokrakulut -3

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?